Projekt: Modernizácia technického vybavenia DPS n.o., Gbely


Dátum článku: 22-11-2021


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je súčasťou občianskeho združenia Partnerstvo pre Horné Záhorie, ktorého cieľom je spoločne tvoriť tvár nášho územia. S podporou tohto občianskeho združenia, Európskej únie, Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa nám podarilo zakúpiť vybavenie práčovní a vybavenie kuchyne. Konkrétne sme zaobstarali práčku a sušičku na obe naše budovy, chladiaci box a varný kotol. Našim zámerom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, zabezpečiť modernizáciu priestorov, ktorá bude smerovať k úspore elektrickej energie i spotrebe vody spoločne so zvýšením hygienického štandardu a kvality poskytovaných jedál. Na základe nákupu nových práčok a sušičiek pripravujeme aj pre obyvateľov Mesta Gbely novú podpornú sociálnu službu práčovne, ktorá slúži pre osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Veríme, že táto spolupráca s občianskym združením bude naďalej pokračovať a aj v budúcnosti spoločne zrealizujeme ďalší zaujímavý projekt.