MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 2021


Dátum článku: 29-10-2021


Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER, ktorý je mesiacom úcty k starším. Úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. A tak sme pre našich klientov pripravili oslavy vyjadrujúce úctu a poďakovanie za všetko čo pre nás urobili. Oslava začala príhovorom pani riaditeľky, potom odslúžil bohoslužbu slova veľa dôstojný pán farár Andrej Fordinál, ktorý odovzdal slovo pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Hazlingerovi. Naši obyvatelia sa na tento deň tiež dlho pripravovali a predviedli nám všetkým spevácke a básnícke vystúpenie, ktoré spestrili pásmom vtipov a úvahou na súčasnú dobu. Na záver programu medzi nás prišla folklórna skupina Gbelan, ktorá si spolu s klientmi zaspievala. Celý program ukončil pán primátor , ktorý odovzdal ceny úspešným súťažiacim v jesennej októbrovej olympiáde, ktorá sa každoročne koná v našom zariadení i darčeky všetkým zamestnancom, ako poďakovanie za ich vykonanú prácu. Každého obyvateľa sme obdarovali medovníkom na pamiatku. Naši klienti si tiež pripravili pre pána farára, pani riaditeľku, p. primátora kytice kvetov a malé darčeky v podobe vlastných výrobkov, ktorými obdarovali aj členov folklórnej skupiny Gbelan. Aj touto cestou Vám milí naši seniori, prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vás aj ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť. Na záver sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, klientom alebo zamestnancom, ktorí prispeli k priebehu slávnosti.