Nadácia SPP - projekt "Zelený plot - náš pekný vchod"


Dátum článku: 19-10-2021


Začiatkom leta sme na internete zaregistrovali výzvu Nadácie SPP v rámci programu SPPoločne pre komunity. Výzva nás zaujala a po spoločnej porade sme sa rozhodli, že do výzvy skúsime prihlásiť projekt „Zelený plot – náš pekný vchod“, ktorým by sa realizoval náter plota a dvoch brán v zariadení na ulici Prof. Čárskeho. Projekt bol schválený, získali sme podporu vo výške 980 EUR na nákup materiálu – šmirgľov, kartáčov, technického benzínu, odhrdzovaču, štetcov, maliarskych valčekov a rukavíc. Náter sme realizovali v rámci dobrovoľníckej činnosti, do ktorej sa zapojili najmä zamestnanci zariadenia, do projektu sa zapojili i niektorí zástupcovia Mestského úradu Gbely. Nesmieme zabudnúť ani na našich obyvateľov, ktorí sa fyzickou prácou zapojili menej, zato nás však pri práci povzbudzovali. Po ukončení náteru sme skonštatovali, že pohľad na naše zariadenie je hneď príjemnejší. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli svojou ochotou a venovali svoj čas, aby prispeli k obnove nášho plota a brán a tiež Nadácii SPP za podporu. Tešíme sa na ďalšie takého projekty.