Výlet na Holíčsky zámok


Dátum článku: 13-08-2021


Urobili sme si malý výlet do krásneho areálu Holíčskeho zámku. Spoločne sme sa poprechádzali v bylinkovej záhrade, kto mal záujem išiel i na sprevádzanú prehliadku zámku. Klienti si pochutnali na langošoch, osviežili sa zmrzlinou. Strávili sme pekný slnečný deň plný smiechu ... všetkým zúčastneným sa tento výlet páčil a potešili sa, že sa ho mohli zúčastniť.