Nadácia TESCO


Dátum článku: 07-07-2021


Vďaka zapojeniu sa do grantového programu a podpore Nadácie Tesco sme v tomto roku získali finančný dar, pomocou ktorého sme zakúpili ochranné pracovné pomôcky pre našich zamestnancov. Vďaka tomuto daru sme i zvýšili kvalifikáciu o veľmi hodnotné certifikované vzdelanie Manažéra kvality v sociálnych službách. Touto cestou chceme Nadácií Tesco poďakovať.