Grantový program Nadácie TESCO


Dátum článku: 14-06-2021


Oslovujeme Vás s cieľom predstavenia nášho projektu v rámci Nadácie TESCO, ktorého zámerom je vytváranie a rozširovanie zelených plôch v zastavanom území mesta, vybudovanie terapeutickej záhrady v rámci komunity seniorov v priestoroch Domu pokojnej staroby n.o., Gbely. Hlasovať za náš projekt môžete v predajniach v Skalici a Kútoch od 14.6.2021 - 11.7.2021. Prínosom pre celé okolie je vytvorenie rovnováhy medzi mestom a prírodou. Vysádzanie rastlín, starostlivosť o ne i spracovanie vypestovaných plodov sa stanú neodmysliteľnou súčasťou terapeutických činností. Súčasní aj budúci klienti spolu s rodinou a priateľmi môžu v tejto záhrade tráviť svoj voľný čas, nakoľko ich vzájomné vzťahy a putá sú pre nás prioritou. Vytvorenie im príjemného miesta na spoločné chvíle je veľmi dôležité. Vybudovanie takejto zelenej komunitnej záhrady pre seniorov plnej byliniek a drobného ovocia podporíme i „foodsharing“, tzv. zdieľanie potravín medzi všetkými klientmi. Budeme radi ak nás svojim hlasom podporíte