DEŇ MATIEK 2021


Dátum článku: 11-05-2021


Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Je to výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Byť matkou je celoživotným poslaním. Je to niečo, čo môžeme zažiť len my - ženy. Aby Deň matiek len tak neuplynul bez povšimnutia, tak sme si tento deň nejako spríjemnili. Pred nedeľou sme si na spoločných terapiách napiekli srdiečka s lineckého cesta, ktoré sme rozdali všetkým klientom a zamestnancom, nie len mamičkám a tým spoločne oslávili tento deň. K oslave Dňa matiek svojou trochou prispelo i mesto Gbely, ktoré na mamičky v našom zariadení nezabudlo, obdarovali všetkých krásnym listom a sladkou pochúťkou.