STAVANIE "MÁJE" 2021


Dátum článku: 11-05-2021


Čo to vlastne znamená "Máj"? Je to symbol pre obnovujúcu sa prírodu na jar. Májová tradícia sa často spájala najmä s dedinskou zábavou a preto aj u nás v zariadení je zvykom spoločne posedieť pri hudbe. Tento rok bolo krásne slnečné i keď trocha veterné počasie. Hneď poobede "Máju" prijímatelia ozdobili krásnymi farebnými stužkami. Ženy si pod ňou spoločne zaspievali i zatancovali. Všetci prijímatelia dostali chutné občerstvenie spolu s čajom. Všetci boli veľmi spokojní a prejavili to úsmevom na tvári a poďakovaním za krásny program, ktorý nám pripravila jedna z kolegýň, ktorá medzi nás zavítala so svojimi psíkmi. Všetkým zúčastneným predviedla čo jej štvornohý priatelia dokážu. Prijímatelia sú vždy veľmi radi, keď ich prídu do zariadenia navštíviť. Prostredníctvom terapie s prvkami canisterapie pozitívne pôsobíme na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu ľudí.