Grant z Nadácie SPP - pomáhame SPPolu


Dátum článku: 03-05-2021


Zapojili sme sa do možnosti žiadať grant z Nadácie SPP v programe pomáhame SPPolu: ochrana zdravia. Zo získaných finančných prostriedkov sme zakúpili germicídne žiariče na obe naše budovy, jednorazové rukavice a virucidnú dezinfekciu na povrchy. Touto cesto chceme Nadácií SPP poďakovať za možnosť chrániť zdravie našich prijímateľov sociálnych služieb.