Fašiangy 2021


Dátum článku: 18-02-2021


Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a až presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Na záver fašiangového obdobia pripravujeme každoročne pre našich klientov tradičné kultúrne podujatie - pochovávanie basy, ktoré sa uskutočnilo v utorok v poobedných hodinách, pred popolcovou stredou. Pri tomto symbolickom pochovávaní vystúpili klienti zariadenia s pripravenými piesňami a scénkami a zamestnanci v kostýmoch ohlasujúcich smrť basy - kňaza, kostolníka, smrtky, smútiacich pozostalých, tzv. "plačiek." Bol to obrad plný plaču i smiechu zároveň a hlavne zábavy parodujúcej poslednú rozlúčku, ktorá ohlasuje koniec zábav. Na záver sme si všetci spolu zatancovali. Keďže už je basa pochovaná, môže sa začať obdobie pôstu.