Fašiangový koncert ZUŠ Gbely


Dátum článku: 12-02-2021


Nakoľko sa blíži čas fašiangov a ZUŠ Gbely pripravila Fašiangový koncert svojich žiakov, tento sme po dobrom obede pustili i našim klientom, aby videli aké šikovné deti vyrastajú v našom meste. Všetci sa veľmi potešili, chýba im stretávanie sa z deťmi zo základnej a materskej školy Gbely, ktoré pred pandémiou často navštevovali naše zariadenie s pripravenými scénkami, nacvičenými pesničkami atď.