Valentín 2021


Dátum článku: 12-02-2021


14. február - sviatok zamilovaných. Podľa kresťanskej legendy bol sv. Valentín kňazom a lekárom. Keď sa panovník Klaudius rozhodol zrušiť manželstvo, pretože podľa jeho názoru ženatí muži nevykazovali v armáde také dobré výsledky ako slobodní, Valentín potajomky sobášil zamilovaných, za čo bol zatknutý a kruto potrestaný. Tradícia oslavy sv. Valentína sa rozšírila najmä v 19. storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne. Sviatok je príležitosťou drobným darčekom anonymne prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale aj možnosťou opätovne vyjadriť priazeň blízkym - manželke, rodičom, súrodencom, priateľom, kolegom. Naši obyvatelia svoju lásku preniesli do medovníkových srdiečok zdobených láskou. Celé doobedie spolu vykrajovali, piekli, zdobili ... V nedeľu, na deň sv. Valentína, z lásky obdarujú všetkých klientov DPS.