Mikuláš 2020


Dátum článku: 08-12-2020


Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom aj napriek pretrvávajúcej pandémií neobišiel ani tento rok náš DPS. Za cinkotu zvončekov a s úsmevom na perách priniesli sladké balíčky všetkým našim klientom, ktorí si pre nich pripravili veľa pekných básničiek a pesničiek. Prišli nás po veľmi dlhej dobe navštíviť i deti zo ZŠ v Gbeloch, ktoré priniesli vianočné pozdravy pre všetkých klientov i zamestnancov DPS. Vo vonkajších priestoroch urobili živé srdiečko a zakývali babkám a dedkom, ktorí na nich pozerali aspoň zo svojich okien. Všetko bolo do detailov premyslené s ohľadom na vek a zdravotný stav a aktuálnu situáciu. Naši klienti sú dôkazom toho, že tešiť sa z maličkostí je možné v každom veku, a nie sme na ne nikdy starí.