Mesiac úcty starším 2020


Dátum článku: 28-10-2020


V roku 1990 bol október vyhlásený za "Mesiac úcty k starším." Pri tejto príležitosti každoročne organizujeme oslavy pre našich seniorov, ktoré sú plné zábavy, spevu, tanca, vystúpení detí aj samotných klientov. Toto všetko žiaľ pre prísne pandemické opatrenia nie je možné zrealizovať. Tento rok absentovalo i osobné stretnutie s predstaviteľmi mesta, či pánom farárom. Ani v súčasnej situácií sme na seniorov však nezabudli - p. Emília Vrbňáková všetkým upiekla a vyzdobila nádherné medovníkové srdiečka, SOŠ dopravy a služieb v Holíči vyrobila voňavé levanduľové vrecúška, mesto Gbely prispelo tiež milým darčekom. V mene celého kolektívu Domu pokojnej staroby prajeme "starším" veľa, veľa zdravia.