DEŇ ZEME


Dátum článku: 13-05-2020


Primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásil pre Dom pokojnej staroby n.o. Gbely aktivitu pre našich klientov. Tu sú práce tých, ktorí sa do aktivity zapojili. Všetci zúčastnení dostanú od pána primátora malý darček.