Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ...


Dátum článku: 26-02-2020


Na záver fašiangového obdobia pripravujeme aj pre našich klientov tradičné kultúrne podujatie - pochovávanie basy, ktoré sa uskutočnilo v utorok, pred popolcovou stredou. Pri tomto symbolickom pochovávaní vystúpili klienti zariadenia s pripravenou scénkou a zamestnanci v kostýmoch lekára ohlasujúceho smrť basy, kňaza, kostolníka, smrtky, smútiacich pozostalých, tzv. "plačiek." Bol to obrad plný plaču, smiechu a hlavne zábavy parodujúcej poslednú rozlúčku, ktorá ohlasuje koniec zábav. Keďže už je basa pochovaná, môže sa začať obdobie pôstu.