Spoločné terapie - výroba mydielok


Dátum článku: 11-02-2020


Našou snahou je vždy robiť pre našich klientov to najlepšie, hľadať nové metódy, neustále sa zdokonalovať, získavať nové skúsenosti a služby. Spolupracovať s tými, ktorí zdieľajú naše hodnoty a ciele. Práve preto sme sa rozhodli organizovať pravidelné spoločné terapie pre našich obyvateľov na oboch budovách. Každý mesiac sa budeme spoločne stretávať pri nejakej terapeutickej činnosti, nielen za účelom nácviku jemnej motoriky, ale i s cieľom zlepšenia adaptačného procesu nových klientov, priateľského posedenia a utuženia vzťahov medzi obyvateľmi jednotlivých budov. V januári sme sa stretli v kaplnke budovy na ulici Prof. Čárskeho, kde sme spolu celé doobedie vyrábali voňavé farebné mydielka. Každý účastník si zo sebou okrem nových skúseností a zážitkov odniesol i vlastnoručne vyrobené mydielko ako darček. Zvyšok výrobkov slúži na predaj. Podporiť nás môžete na budove DPS I., celý výťažok slúži na nákup nového materiálu a pomôcok na ďalšie terapie.