Vystúpenie detí ZŠ


Dátum článku: 17-12-2019


Dňa 13.12.2019 nás prišli potešiť deti 2. ročníka ZŠ s divadielkom "Nezbedníci z neba" pod vedením p. učiteľky Papánkovej a Komornej. Pripravili si pre nás vystúpenie plné tanca a spevu o sv. Petrovi a troch neposlušných anjelikoch, ktorý museli konať na svete dobré skutky, aby sa mohli vrátiť späť do neba. Na záver deti odovzdali našim klientom vianočné pozdravi, ktoré v škole vyrobili.