Výlet na Adamovské jazerá 2019


Dátum článku: 04-07-2019


V mesiaci jún sme pre našich obyvateľov tradične usporiadali výlet na Adamovské jazera. O deviatej ráno pre nás prišiel autobus a vyrazili sme do krásnej rekreačnej oblasti Adamov. Tam nás v lodenici u pána Vismeka čakalo posedenie, občerstvenie a hudba. Do spevu a tanca nám s harmonikou hral pán Bolebruch, privítal nás pán primátor Ing. Jozef Hazlinger. Počasie bolo krásne, spolu sme si zaspievali a trávili čas obklopení prírodou. Súčasťou tohto podujatia boli aj rôzne hry na spestrenie, najväčší záujem bol o kolky. Na záver sme sa občerstvili zmrzlinou a plní nového elánu sme sa vrátili do zariadenia.