Návšteva členie Jednoty dôchodcov Gbely 2019


Dátum článku: 04-07-2019


V mesiaci jún medzi nás zavítali členky Výboru Jednoty dôchodcov Gbely. Prišli nás povzbudiť, porozprávať sa a spestriť chvíle trávené v zariadení. Spolu sme si dali kávičku a porozprávali sa o živote v Gbeloch. Členky Výboru Jednoty dôchodcov Gbely priniesli svojim členom, ktorí žijú v Dome pokojnej staroby, sladké prekvapenie. Tešíme sa, že si na nás spomenú a pravidelne nás navštevujú.