O nás


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu opatrovateľskú službu a sociálnu službu jedáleň.

Sociálne služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb sú poskytované v dvoch zariadeniach. DPS I sa nachádza na ulici Prof. Čárskeho. V roku 2012 bolo zariadenie kompletne zrekonštruované, vrátane rekonštrukcie kuchyne, dobudovania interiéru a vonkajších úprav. DPS II sa nachádza na ulici Hudecova. Zariadenie je v prevádzke od roku 2007, vzniklo rekonštrukciou bývalej slobodárne Nafta Gbely.

Obidve zariadenia sú bezbariérové. Klienti sú ubytovaní v 1, 2 a 3-lôžkových izbách, súčasťou ktorých je interiérové vybavenie a zariadenie alarmu na privolanie pomoci. V zariadení DPS I sú sociálne zariadenia na chodbe, v zariadení DPS II má každá izba predsieň s WC a sprchovacím kútom.

Zariadenia sú od seba vzdialená 150 m, obidve sú obklopené parkom s jazierkami, súčasťou sú altánky, ktoré slúžia na oddych.

Kapacita v DPS I na ulici Prof. Čárskeho:

  • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma – 43 miest,

Kapacita v DPS II na ulici Hudecova:

  • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma – 58 miest,
  • domov sociálnych služieb, pobytová – celoročná forma – 4 miesta,

Klientom zariadenia je okrem odborných a obslužných činností, poskytované aj zabezpečenie voľno-časových aktivít najmä formou ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie a formou rôznych výletov a podujatí, ktoré napĺňajú klientom voľný čas a zvyšujú kvalitu ich života.

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely poskytuje aj domácu opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná občanom v ich prirodzenom domácom prostredí. Predstavuje najmä pomoc pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Sociálnu službu jedáleň využívajú najmä seniori z mesta Gbely. Sociálna služba je poskytovaná buď formou stravovania v jedálni v budove zariadenia alebo formou dovozu obedov do domácnosti.

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vykonáva za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb podnikateľskú činnosť, a to v oblasti pohostinskej činnosti a výroby pekárskych a cukrárenských výrobkov.

Sociálnu službu práčovňa môžu využívať najmä seniori, ale aj osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.